Program

PROGRAM

Vekstkonferansen

Reiseliv - en konferanse for reiselivet i Vestfold og Telemark

 

Vekstkonferansen har etablert seg som en av de viktigste næringslivskonferanser i Vestfold og Telemark.

Årets tema er reiseliv. Vi har invitert et knippe foredragsholdere, som vil fortelle om temaet utfra ulike ståsted. Fokus vil være på fremtidens muligheter og utfordringer.

Program:

Velkommen

Konferansier Hanne Gro Haugland, daglig leder Vekst i Grenland


kl. 09.00 

Reiselivets muligheter - skutt i stykker av korona?

Bente Bratland Holm, direktør Visit Norway


kl. 09.05

Scenarier, trender og fremtidsutsikter for næringen

Erik W. Jacobsen, Partner og styreleder Menon Economicskl. 09.25

Regionale muligheter og utfordringer

Anne-Hege Svartal, daglig leder Visit Telemark og 
Ellen Larsen, Visit Vestfold


kl. 09.45

PAUSE


kl. 10.05

Restart av reiselivet

Hege Pflug, rådgiver NHO Vestfold og Telemark

Anniken F. Damm-Larsen, regiondirektør Innovasjon Norge Vestfold og Telemark


kl. 10.10

Studiosamtale - Hodet over vann og veien ut

Hvordan reiselivet klarer seg under Covid19 og hvordan komme tilbake etter pandemien. 

Med Truls Vasvik, leder av hovedutvalg for reiseliv, VT fylkeskommune, NHO, Innovasjon Norge, to lokale reiselivsbedrifter.


kl. 10.40 

Hvordan gjøre det umulige mulig

Børge Ousland, polfarer og reiselivsgründer

kl. 11.10 - 11.30