Presentasjoner 2021

Presentasjoner fra 2021

Alle presentasjonene er lastet opp som pdf. Klikk navnet for å finne presentasjonen.


Innovasjon Norge Vestfold og Telemark

Menon Economics

NHO 

Visit Norway

Visit Telemark

Visit Vestfold